Davet

 

Değerli  Akademisyenler, Yöneticiler, Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

 

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ve Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) olarak 19-20 haziran 2018 tarihlerinde, İzmir’de gerçekleştirdiğimiz, “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri” konulu sempozyum üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte akredite olan lisans programlarının sayısı arttı ve yeni deneyimler kazandık. Sürekli iyileşme hedeflerine  yönelik olarak yeni eğitim gereksinimlerimizi saptadık. Bu gereksinimlerin karşılanması, güncel bilgilerin tartışılması, akreditasyona başvurmayı planlayan kurumlar ile akreditede olmuş okulların deneyim paylaşımlarının gerçekleşmesi için, 4-6 Eylül 2019 tarihinde; “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme” isimli sempozyumu HEPDAK ve HEMED olarak gerçekleştireceğiz.

 

Bu sempozyumda hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesi için en yeni yaklaşımlar, ülkemizin  bilim insanları ve yurt dışından   davet ettiğimiz meslektaşlarımızın sunumlarıyla çok yönlü olarak bu yılki sempozyumumuzda tartışılacaktır. Eğitimde iyileştirmelere yol gösterecek konuları kapsayan yedi kurs programı düzenledik. Sempozyumda, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon, eğitimde yenilikçi  yaklaşımlar, iyi uygulama örnekleri ve öğrenci oturumu yer alacaktır. Ayrıca akredite olan okullarımızın yönetici ve temsilcilerinin aday okullara danışmanlık vereceği oturumların da aday kurumlara önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hemşirelik eğitimi konusunda yapılmış çalışmalarınızı ve hemşirelik eğitimine katkı sunacak bildirilerinizi bekliyoruz.

 

Hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesi, hemşirelik mesleğinin güçlendirilmesidir. Bu nedenle hemşirelik eğitimine  her düzeyde katkı veren, hemşirelik eğitimini tutku olarak değerlendiren tüm meslektaşlarımız ile 4-6 Eylül'de İzmir'de yeniden buluşmak dileği ile sizi bu sempozyuma davet ediyoruz.

 

İzmir, Eylül'de bir başka güzeldir. Sosyal programda yer alan,  “Ödemiş-Birgi” turu ile bu güzelliği de yaşayarak,  yeni bir öğretim yılına  zihinsel ve fiziksel olarak tazelenmiş bir şekilde evimize dönmenin mutluluğunu birlikte yaşayabiliriz.

 

 

Prof. Dr. Gülseren Kocaman              Prof. Dr. Hülya Okumuş

HEPDAK Başkanı                             HEMED Başkanı

 

 

 

 

Kurullar

 

 

SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI

 

Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Prof. Dr. Hülya Okumuş

 

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ

 

Prof. Dr. Ayten Zaybak

Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ayla Bayık Temel

Prof. Dr. Zeynep Conk

Öğr. Gör. Dr. Özlem Çiçek

Doç. Dr. Dilek Özmen

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı

Doç.  Dr. Şenay Ünsal Altan

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Vatan

Doç. Dr. Kerziban Yenal

Dr. Öğr. Üyesi Havva Arslan Yürümezoğlu

 

SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERYA

 

Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu

Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu

Prof. Dr. Ayla Keçeci

Doç. Dr. Fatma Orgun

Prof. Dr. Ümit Seviğ

Prof. Dr. Sultan Taşçı

 

- Soyisim alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

 

Kurslar

Kurslar

 

 

KURS PROGRAMLARI

4 Eylül 2019
SAAT KURS ADI - EĞİTİMCİ BİLGİSİ KONTENJAN KİMLER KATILABİLİR KURS ÜCRETİ
08:30-12:30 KURS 1 - OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV YÖNTEMLERİ (OSCE-CORE) KURSU
Doç. Dr. Emine Kol
Dr. Öğr. Üyesi Serpil İnce
50 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

08:30-11:30 KURS 2 - ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA VE SORU SEÇENEK ANALİZİ KURSU
Doç. Dr. Ayhan Çalışkan
Öğr. Gör. Ozan KARACA
20 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

08:30-12:30 KURS 3 - PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ İÇİN TEST GELİŞTİRME VE PUANLAMA YÖNTEMLERİ KURSU
Doç. Dr. Oğuz Tahsin Başokçu
25 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

10:00-12:00 KURS 4 - ULUSLARARASI  HEMŞİRE  OLABİLİR MİYİM? NASIL?
(ÖHDER İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENMİŞTİR)
Uzman Hemşire Pakize Durmaz Mark
75 KİŞİ   Hemşirelik Öğrencileri

HEMED ÜYESİ: 50  TL

ÜYE OLMAYAN: 50 TL

08:30-12:30 KURS 5 - HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (ÖĞLEDEN ÖNCE)
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar
23 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

13:00-17:00 KURS 6 - HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (ÖĞLEDEN SONRA)
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar
23 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

13:00-17:00 KURS 7 - HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON TASARIMI KURSU
Prof. Dr. Vesile Ünver
Doç. Dr. Esra Uğur
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk
Öğr. Gör. Dr. Yasemin Uslu
Öğr. Gör. Dr. Elif Ateş
Öğr. Gör. Vildan Kocatepe
30 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

13:00-17:00 KURS 8 - KLİNİK REHBERLİK EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Uzm. Hem. Pakize Durmaz Mark
Dr. Öğr. üyesi Pelin Karaçay
50 KİŞİ

Hemşirelik eğitiminde

görev alan tüm eğiticiler

HEMED ÜYESİ: 135 TL

ÜYE OLMAYAN: 150 TL

 

 

*Kurs detayları için ilgili kurs sekmesini ziyaret ediniz.

Kurs 1

 

OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV YÖNTEMLERİ (OSCE-CORE) KURSU

 

Kurs Programının Amacı

Hemşirelik öğretim elemanlarında yapılandırılmış klinik sınavlar ile ilgili bilgi güncelliği sağlamak ve güvenli bir sınav organizasyonu konusunda bilgilendirmek

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·         Yapılandırılmış sınav yöntemlerini (OSCE-CORE) bilmesi

·         Yapılandırılmış sınav yöntemlerinde vaka ve soru hazırlığını bilmesi

·         Yapılandırılmış sınav organizasyonu için hazırlık aşamasını bilmesi

·         OSCE Sınav organizasyonunu yapabilmesi

·         CORE Sınav organizasyonunu yapabilmesi

·         OSCE ve CORE Sınavı için vaka ve soru oluşturabilmesi

Eğitim Yöntemleri

Eğitmen sunumları, örnek sınav uygulaması

Eğitim Dokümanları

Kurs dokümanları kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Katılımcı Sayısı

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

50 kişi ile sınırlıdır

Eğitimciler

Doç. Dr. Emine Kol

Özgeçmiş için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serpil İnce

Özgeçmiş için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

 

OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV YÖNTEMLERİ (OSCE-CORE) KURS PROGRAMI

08:30-08:45

Açılış: Tanışma ve Beklentiler

08:45-09:30

Yapılandırılmış Sınav Yöntemleri ve Soru Hazırlığı

Dr. Üyesi Serpil İnce

Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav- Objective Structured Clinical Examnation (OSCE)

Dr. Üyesi Serpil İnce

09:30-10:15

Kliniğe Yönelik Mantık Yürütme Sınavı-Clinical Oriented Reasoning Examnation (CORE)

Doç. Dr. Emine Kol

10:15-10:45

Ara

10:45-12:15

CORE Sınavı uygulaması

OSCE Sınavı uygulaması

12:15-12:30

Kursun Değerlendirilmesi

Katılım Belgelerinin Verilmesi

Kapanış

Kurs 3

 

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ İÇİN TEST GELİŞTİRME VE PUANLAMA YÖNTEMLERİ KURSU

 

Kurs Programının Amacı

Katılımcıların Performans ölçümleri için etkili testler geliştire bilmesi ve bunların puanlanması ile ilgili becerilerini geliştirmek

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·      Kontrol listesi, dereceleme ölçeği, rubrik kullanımın öğrenmesi

·      Performansın niteliğine uygun ölçme aracı hazırlayabilmesi

·      Performans puanlama kriterleri belirleyebilmesi

·      Performans ölçümlerinin güvenirlik ve geçerliğini arttırmak için gerekli yöntemleri bilmesi

·      Etkili bir performans ölçümünün kriterlerini bilerek buna uygun bir ölçme aracı hazırlayabilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Yöntemleri

Etkileşimli sunum, uygulama

Eğitim Belgeleri

İlgili belgeler kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

Katılımcı Sayısı

 25 KİŞİ

Eğitimciler

 

Doç. Dr. T. Oğuz BAŞOKÇU

Özgeçmiş için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

 

 

 

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ İÇİN TEST GELİŞTİRME VE PUANLAMA YÖNTEMLERİ KURSU

 

 08:30

Tanışma ve beklentilerin alınması

 

Performans Ölçümlerinin Özellikleri

 10:00-10:15

Ara

 

Performans Ölçümlerinin puanlanma teknikleri

 12:00-12:30

Kursun Değerlendirilmesi

 

Kurs 4

 

 

ULUSLARARASI  HEMŞİRE  OLABİLİR MİYİM? NASIL?

(ÖHDER İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENMİŞTİR)

 

Katılımcılar:  Hemşirelik Öğrencileri
Saat: 10.00-12.00
Ücret: 50 TL
Eğitimci:

Uzman Hemşire Pakize Durmaz Mark

Özgeçmiş için tıklayınız.

Öğrencilerimizin çok merak ettiği bu konu ,İngiltere'de hemşirelik yapan bir Türk meslektaşları ile sunum/söyleşi şeklinde bilgilendirme olarak  planlanmıştır.

Merak edilen tüm sorularınızı hazırlayarak, düşünerek gelirseniz bu kurstan daha çok şey öğrenebilirsiniz.

Kurs 5

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (ÖĞLEDEN ÖNCE)

 

Kurs Programının Amacı

Hemşirelik eğitiminde kullanılabilecek öğretim teknolojileri araçları hakkında bilgi vermek ve örnek internet tabanlı araçların uygulamalarını yapmak

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·         Hemşirelik eğitiminde öğretim teknolojilerini kapsam ve amacını bilmesi

·         Çevrimiçi bir ders ortamı oluşturabilme

·         Derslerde kullanabilecek öğretim teknolojileri araçlarını tanıması

·         Derslerde kullanabilecek uygun öğretim teknolojileri araçlarını seçebilmesi

·         Derslerde kullanabilecek öğretim teknolojileri araçlarını üzerinde uygulama yapması         

Eğitim Yöntemleri

Eğitmen sunumları ve uygulaması

Eğitim Dokümanları

Kurs dokümanları kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Katılımcı Sayısı

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

23 kişi ile sınırlıdır

Eğitimciler

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Özgeçmiş için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 


4 Eylül 2019

08:30

Tanışma

08:45-09:45

Öğretim Teknolojileri Sunumu ve Edmodo

10:00-10:15

Ara

10:15-11:15

İçerik Geliştirme: E-Book Hazırlama

 

 

11:15-12:30

İçerik Geliştirme: Video içerik Hazırlama

Kurs 6

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (ÖĞLEDEN SONRA)

 

Kurs Programının Amacı

Hemşirelik eğitiminde kullanılabilecek öğretim teknolojileri araçları hakkında bilgi vermek ve örnek internet tabanlı araçların uygulamalarını yapmak

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·         Hemşirelik eğitiminde öğretim teknolojilerini kapsam ve amacını bilmesi

·         Çevrimiçi bir ders ortamı oluşturabilme

·         Derslerde kullanabilecek öğretim teknolojileri araçlarını tanıması

·         Derslerde kullanabilecek uygun öğretim teknolojileri araçlarını seçebilmesi

·         Derslerde kullanabilecek öğretim teknolojileri araçlarını üzerinde uygulama yapması         

Eğitim Yöntemleri

Eğitmen sunumları ve uygulaması

Eğitim Dokümanları

Kurs dokümanları kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Katılımcı Sayısı

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

23 kişi ile sınırlıdır

Eğitimciler

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Özgeçmiş için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 


4 Eylül 2019

13:00

Tanışma

13:15 – 14:15

Öğretim Teknolojileri Sunumu ve Edmodo

14:15-14:30

Ara

14:30-16:00

İçerik Geliştirme: E-Book Hazırlama

 

 

16:00-17:00

İçerik Geliştirme: Video içerik Hazırlama

 

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON TASARIMI KURSU

 

Kurs Programının Amacı

Bu kursta, güvenli hasta bakımı sunacak yetkinlikte hemşire yetiştirilmesini sağlamak üzere aktif bir öğretim stratejisi olan “simülasyona dayalı eğitim” in hemşirelik müfredatına entegre edilebilmesi için, INACSL en iyi uygulama standartlarının kullanımına ve simülasyon tasarım ilkelerine yönelik deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·         INACSL simülasyon en iyi uygulama standartlarını tanımlayabilmesi,

·         Simülasyon ile ilgili terminolojiyi açıklayabilmesi,

·         Simülasyon tasarım aşamalarını açıklayabilmesi,

·         Örnek bir simülasyon uygulamasını deneyimlemesi hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemleri

Eğitmen sunumları, örnek simülasyon uygulaması

Eğitim Dokümanları

Kurs dokümanları kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Katılımcı Sayısı

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

30 kişi ile sınırlıdır

Eğitimciler

Prof. Dr. Vesile Ünver

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Esra Uğur

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Yasemin Uslu

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Elif Ateş

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr.Gör. Vildan Kocatepe

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

 Kurs 7

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON TASARIMI KURSU

 

Kurs Programının Amacı

Bu kursta, güvenli hasta bakımı sunacak yetkinlikte hemşire yetiştirilmesini sağlamak üzere aktif bir öğretim stratejisi olan “simülasyona dayalı eğitim” in hemşirelik müfredatına entegre edilebilmesi için, INACSL en iyi uygulama standartlarının kullanımına ve simülasyon tasarım ilkelerine yönelik deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Kurs Programının Hedefleri

 

Bu kursun sonunda katılımcıların;

·         INACSL simülasyon en iyi uygulama standartlarını tanımlayabilmesi,

·         Simülasyon ile ilgili terminolojiyi açıklayabilmesi,

·         Simülasyon tasarım aşamalarını açıklayabilmesi,

·         Örnek bir simülasyon uygulamasını deneyimlemesi hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemleri

Eğitmen sunumları, örnek simülasyon uygulaması

Eğitim Dokümanları

Kurs dokümanları kursun başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Verilecek Belge

Katılım belgesi

Kimler Katılabilir

Katılımcı Sayısı

Hemşirelik eğitiminde görev alan tüm eğiticiler

30 kişi ile sınırlıdır

Eğitimciler

Prof. Dr. Vesile Ünver

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Esra Uğur

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Yasemin Uslu

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Elif Ateş

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Öğr.Gör. Vildan Kocatepe

Özgeçmiş için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü


 

 

KURS PROGRAMI

SAAT

KONU BAŞLIĞI

EĞİTMEN

13:00-13:45

INACSL Simülasyon En İyi Uygulama Standartları

Prof. Dr. Vesile Ünver

13:45-14:15

Tasarıma Giden Yolda Bilinmesi Gerekenler

Doç. Dr. Esra Uğur

14:15-14:45

Kahve arası

14:45-15:15

Simülasyon Tasarım Aşamaları – 1

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Ölçülebilir Hedefler
 • Simülasyon Biçimi
 • Klinik Senaryo ya da Durum
 • Gerçeğe Uygunluk

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Kan Öntürk

15:15-15:45

Simülasyon Tasarım Aşamaları - 2

 • Kolaylaştırıcı Yaklaşımı
 • Ön Bilgilendirme
 • Çözümleme ve/veya geribildirim
 • Değerlendirme
 • Katılımcıların Hazırlığı
 • Tasarımın Test Edilmesi

 

 

Öğr. Gör. Dr.

Yasemin Uslu

 

15:45-16:15

Kahve arası

16:00-17:00

Örnek Senaryo Uygulaması ve Çözümlemesi

Prof. Dr. Vesile Ünver

Doç. Dr. Esra Uğur

Öğr. Gör. Dr. Elif Ateş

Öğr.. Gör. Vildan Kocatepe

Kurs 8

 

KLİNİK REHBERLİK EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

 

Programın Adı:

Klinik Rehberlik Eğitici Eğitimi Kursu

Eğitimciler:

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Karaçay

Özgeçmiş için tıklayınız.

Uzman Hemşire Pakize Durmaz Mark

Özgeçmiş için tıklayınız.

Programının Süresi:

13:00 - 17:00

Programın Amacı

·         Hemşirelik öğretim elemanlarının, klinik rehberlik uygulamasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Programın Öğrenme Hedefleri:

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

·         Klinik rehberlik uygulamasını tanımlar.

·         Klinik rehber hemşirenin özelliklerini açıklar.

·         Klinik rehber hemşirenin rol ve sorumluklarını tartışır.

·         Pozitif öğrenme ortamlarının özelliklerini tartışır.

·         Pozitif öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenmesi ve mesleki gelişimi üzerindeki etkilerini kavrar.

·         Klinik rehber hemşirenin öğrenciye öğrenme fırsatları sunma yollarını açıklar.

·         Klinik öğretimde öğrenci performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde klinik rehber hemşirenin rolünü kavrar.

·         Klinik öğretimde kullanılan değerlendirme türlerini (tanılayıcı, biçimlendirici, özetleyici) tartışır.

·         Klinik rehber hemşirenin, öğrenci performansına yönelik değerlendirmesini etkileyen faktörleri açıklar.

·         Öğrenci performansının değerlendirilmesinde kullanılabilecek veri kaynaklarını karşılaştırır.

·         Klinik öğretimde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerini tartışır.

·         Değerlendirme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini analiz eder.

Saat

Kurs Programının İçeriği

13:30-13:45

Açılış

13:45-14:45

·         Klinik rehberlik tanımı, özellikleri, rehber olma kriterleri, rol ve sorumlulukları

14:45-15:00

·         Çay arası

15:00-16:00

·         Klinik öğretimde pozitif öğrenme ortamlarının oluşturulması

16:00-17:00

·         Klinik öğretimde değerlendirme

17:00-17:15

·         Geri bildirimlerin alınması ve kapanış

Verilecek Belge:

Katılım belgesi

Bilimsel Program

 

 

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 2:
Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme
BİLİMSEL PROGRAM
5 Eylül 2019
09:00-09:30 Açılış 
09:30-10:15 Konferans 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülseren Kocaman
  Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon
Prof. Dr. Muzaffer Elmas (YÖKAK Başkanı)
10:15-10:30 Kahve Molası
10:30-12:00 Panel 1: Öğrenciler Hemşirelik Eğitimini Nasıl Değerlendiriyor?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Prof. Dr. Zeynep Conk
10:30-10:55 Öğrenciler Kararlara Katılıyor mu?
Merve Aydın (Öğrenci)
10:55-11:20 Akreditasyonda Öğrenci Değerlendiricisi Olmak
Çiğdem Sabıkma (Öğrenci)
11:20-11:45 Ölçme-Değerlendirme Süreçleri Öğrencilerin Öğrenmesini Geliştiriyor mu?
Burak Hançer (Öğrenci)
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Konferans 2: Klinik Rehberlik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Okumuş
13:00-13:20 Koç Üniversitesi Örneği
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
13:20-13:40 İngiltere Örneği
Uzm. Hem. Pakize Durmaz Mark
13:40-13:55 Avrupa'da Mentörlük Gözlemleri
Tülin Aşkara (Erasmus Öğrencisi)
13.55-14.00 Tartışma
14.00-15.30 Panel 2: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sultan Taşçı
14:00-14:25 Girişimcilik ve Proje Yönetimi: İnovatif Ürünler Dersi
Öğr. Gör. Işık Atasoy
14:25-14:50 Simülasyona Dayalı Öğrenme
Öğr. Gör. Dr. Yasemin Uslu
14:50-15:15 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Kısa Film Çekimi Uygulaması
Prof. Dr. Ayşegül Bilge
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:00 Paralel Sözel Bildiri Oturumları
16:00-17:00

SALON A
Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal

YAPILANDIRILMIŞ VAKA ÇALIŞMASI OTURUMLARININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK PERFORMANS ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

Nurdan Gezer - Ezgi Temel 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Gülsüme Satır  - Merve Murat

PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Hilal Kuşçu Karatepe - Fatma Nuray Kuşçu - Tuğba Öztürk Yıldırım 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERDE AKILLI TELEFON SİBER AYLAKLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: MARMARA VE AKDENİZ BÖLGESİ KARŞILAŞTIRMASI

Tuğba Öztürk Yıldırım  - Hanife Tiryaki Şen - Hilal Kuşçu Karatepe - Şehrinaz Polat

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK, ÖZGECİLİK, İLETİŞİM BECERİLERİ VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek Özmen - Fatma Uyar

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK UYGULAMA GÜNÜNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ: BİR YANSITICI DÜŞÜNCE ETKİNLİĞİ

Hatice Çamveren - Havva Arslan Yürümezoğlu - Gülseren Kocaman

DERS SONU DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK ONLINE SORU FORMU KULLANIMI: DENEYİM PAYLAŞIMI

Mehmet Gülşen - Nurcan Bilgin - Adalet Kutlu

16:00-17:00

SALON B
Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fahriye Vatan

TÜRKİYE' DEKİ HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMINDA VERİLEN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU DERSLERİNİN İNCELENMESİ

Nurten Sütçü Çiçek - Sevcan Karataş

ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK KLİNİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA

Arzu Akbaba - Şeyda Özbıçakcı

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ ÖĞRENME: EĞİTİM OYUNLARI

Hülya Okumuş - Buse Güler - Sevcan Fata

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN YERİ

Hülya Özberk - Merlinda Aluş Tokat - Manolya Parlas

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: TERS YÜZ SINIF

Hale Sezer - Hande Yağcan - Dilek Bilgiç

SİMÜLASYONA DAYALI ÖĞRENME DENEYİMLERİNDE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME MODELİNE GÖRE TASARLANAN TEMEL EKG KURSU’NUN ETKİNLİĞİ

Yasemin Uslu - Vesile Ünver - Vildan Kocatepe - Ükke Karabacak

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE SANATIN YANSIMALARI

Emine Pınar Martlı  - Nigar Ünlüsoy Dinçer

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merdiye ŞENDİR - Gamze TEMİZ - İlayda TÜRKOĞLU 

16:00-17:00

SALON C
Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kerziban Yenal

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KLİNİK REHBER HEMŞİRELİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pelin Karaçay - Ayişe Karadağ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA YAŞADIKLARI SORUNLAR : DERLEME

Fatih İplikçi - Mustafa Özcan Karakaş - Derya Ağış - Leyla Altun - Selin Tıkız - Nurdan Gezer - Dilara Kunter - Havva Yönem Amaç

HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gülsüm Çonoğlu - Fatma Orgun

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİYLE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI:İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Yurdanur Dikmen - Handenur Gündoğdu - Nasibe Yağmur Ziyai - Fatma Tanrıkulu - Sevin Altınkaynak

PROGRAM ÇIKTILARININ BİLGİ İŞLEM MODÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülgün Durat - Emine Cincioğlu - Çiğdem Şen Tepe - Funda Akduran - Kevser Özdemir - Sevin Altınkaynak

PROGRAM GELİŞTİRME, PROGRAM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARINDA İHTİYAÇ SAPTAMA

Hatice Şen

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNOVASYON-GİRİŞİMCİLİK

Merdiye ŞENDİR - İlayda TÜRKOĞLU - Gamze TEMİZ 

6 EYLÜL 2019
09:00-10:00 Konferans 3:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu
  Değişime Motivasyon
Prof. Dr. Erol Özmen
10:00-10:30 Kahve Molası
10:30-12:00 Panel 3: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit Seviğ
10:30-10:55 Takıma Dayalı Öğrenme: Hemşirelik Eğitiminde Yeni ve Etkin Bir Eğitim Yöntemi
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın
10:55-11:20 Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey
11:20-11:45 Mesleklerarası Eğitim ve Ters Yüz Sınıf (flipped classroom) Örneği
Doç. Dr. Merlinda Aluş
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 İkili Konferans 1: Program Değerlendirme Örnekleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla Bayık
13:00-13:25 CIPP (Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün) Modeli Kullanılarak Bir Program Değerlendirme Örneği
Doç. Dr. Fatma Orgun
13:25-13:50 Çok Boyutlu Program Değerlendirme Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:45 Akreditasyon Hazırlık Süreci Danışma Saati
14:00-14:45 Salon A
Standart 1-2
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler - Prof. Dr. Ayla Bayık - Prof. Dr. Ayten Zaybak
14:00-14:45 SALON B
Standart 3-4-5
Pro. Dr. Aynur Uysal Toraman - Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan - Prof. Dr. Ükke Karabacak
14:00-14:45 SALON C
Standart 6 ve 9
Prof. Dr. Sultan Taşçı - Doç. Dr. Dilek Özmen
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-16:15 İnteraktif Oturum: Akredite Kurumlara Sorular
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla Keçeci
  Prof. Dr. Sultan Taşçı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler
Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman
Prof. Dr. Ükke Karabacak
16.15-16.45 Kapanış 

Kayıt & Konaklama


 

 

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 2:
Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme
KAYIT ÜCRETLERİ
KAYIT TİPİ

ERKEN KAYIT

31 Temmuz 2019 ve Öncesi

GEÇ KAYIT

1 Ağustos ve Sonrası

HEMED ÜYESİ Uzman - Öğretim Üyesi 315 TL 360 TL
Asistan - Hemşire (Yüksak Lisans ve Doktora Öğr.) Kayıt Ücreti 270 TL 315 TL
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Fakültesi Lisans Öğrencisi Kayıt Ücreti 90 TL 135 TL
Kurs Ücreti 135 TL 135 TL
ÜYE OLMAYAN Uzman - Öğretim Üyesi 350 TL 400 TL
Asistan - Hemşire (Yüksek Linsas ve Doktora Öğr.)Kayıt Ücreti 300 TL 350 TL
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Fakültesi Lisans Öğrencisi Kayıt Ücreti 100 TL 150 TL
Kurs Ücreti 150 TL 150 TL

Kurs 4 - Uluslararası  Hemşire  Olabilir miyim? Nasıl? 

(Öğrenci Kursu)
50 TL

Kayıt ücretlerine bilimsel toplantılara katılım, yaka kartı, sertifika, program aralarındaki ikramlar ve öğle yemeği dahildir.
Kurs katılımcılarının sempozyum kayıt yaptırması zorunludur. Kurslar hakkında detaylı bilgi için "Kurslar" sayfasını ziyaret ediniz.
Sadece "Kurs 4 - Uluslararası  Hemşire  Olabilir miyim? Nasıl? " kurs ücreti 50 TL'dir ve sempozyum kayıt zorunluluğu yoktur.

Öğrenci Kayıt fiyatlandırmaları sadece lisans programları için geçerli olup, kayıt yapıldıktan sonra kesin konfirme için hilal@dalyatur.com adresine öğrenci belgenizi iletmeniz gerekmektedir. 

 


Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartı: Online kayıt formunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistem otomatik olarak kredi kartı ile güvenli ödeme sayfasına yönlendirmektedir. Ödemenizde sorun olması durumunda (yetersiz bakiye, düşük internet hızı, vb.) kullanıcı sayfasına tekrar giriş yaparak “Bilgilerim” menüsünden “İşlemler” menüsüne girerek kredi kartı ile ödemenizi tekrardan gerçekleştirebilirsiniz.
Havale /EFT: Kayıt ücretinizi Havale/EFT ile gerçekleştirmek isterseniz online kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme tipini “Havale” olarak seçip online kaydınızı sonlandırınız.
Dalya Turizm hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

Hesap Adı: Dalya Fuarcılık
Banka: Yapı Kredi Bankası
Şube: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220
Hesap No: 56373202
IBAN: TR43 0006 7010 0000 0056 3732 02
** Ödemeyi Havale/EFT ile gerçekleştirecek katılımcılarımızın dekontu hilal@dalyatur.com mail adresine göndermeleri önemle rica olunur. Dekontu mail ile gönderilmemiş kayıtlar konfirme edilmeyecektir. Ayrıca online kayıt formu doldurulmadan sadece havale/EFT ödemeleri geçersiz sayılacak olup, katılımcılar online kayıtlarını tamamlanana kadar yedek listesinde yer alacaktır. Kayıt konfirmasyon maili online kayıt ve ödemenin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır.

 

** Erken Kayıt döneminde (31.07.2019 tarihine kadar) yapılacak kayıt iptallerinde ödemenin % 80 'i iade edilecektir. Ücret iadeleri kongre sonrası gerçekleştirilecek olup, tüm iptal başvuruları yazılı olarak hilal@dalyatur.com adresine bildirilmelidir. Yazılı olarak bildirilmeyen iptallerin geçerliliği olmayacaktır.
  *** Geç Kayıt döneminde kayıt ücreti iadesi yapılmayacaktır.

 

KONAKLAMA ALTERNATİFLERİ

 

 

Ege Üniversitesi Misafirhane*

Kamu personeli tek kişilik oda : 90 TL

Kamu personeli olmayan tek kişilik oda : 100 TL

Kamu personeli olan iki kişilik oda : 165 TL

Kamu personeli olmayam iki kişilik oda : 185 TL

 

İLETİŞİM

Adres: Erzene Mahallesi, 2, Ege Ünv. Lojmanları, Bornova

(0232) 311 21 33 konukevi@mail.ege.edu.tr 

** Ege Üniversitesi Misafirhanesinde konaklamak isteyen katılımcılarımızın misafirhane ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Ege Anemon Sağlık Otel**

 

Pansiyon Durumu: Oda Kahvaltı ( BB )

Tek kişilik Oda Ücreti: 250 TL / Gece

Çift kişilik Oda Ücreti: 320 TL / Gece

Adres: Ege Ünv. Kampüsü, Erzene Mh., İzmir

** Konaklama talepleriniz için hilal@dalyatur.com mail adresinden veya 0232 464 88 30 numaralı telefondan Hilal Orakçı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

İbis Styles Bornova**

Pansiyon Durumu: Oda Kahvaltı

Tek Kişilik Standart Oda: 250 TL / Gece

Çift Kişilik Standart Oda: 300 TL / Gece

Adres: Kazim Dirik Mah No:282/2 Sokak No:11 Bornova

** Konaklama talepleriniz için hilal@dalyatur.com mail adresinden veya 0232 464 88 30 numaralı telefondan Hilal Orakçı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Bildiri Gönderimi

 

 

  

 

** Bildiri özeti taslağında yer alan yönlendirmelere göre bildiri özetinizi .docx formatında hazırlamanızı rica ederiz. Ardından “Bildiri gönderimi için tıklayınız” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapınız. Bildiri sisteminde ilgili alanları doldurduktan sonra sayfanın sonunda bulunan “dosya yükle” kısmından dosyanızı sisteme yüklemeyi unutmayınız.

 

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 • Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir.
 • Yazılı form, e-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetinin sempozyum kitabında ve programda yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin sempozyum kayıt yaptırması zorunludur.
 • Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Aksaklıkların olmaması için bildiri özeti giriş formu doldurma kurallarını çok dikkatlice okumanız ve aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

Bildiriler poster veya sözel olarak gönderilecektir.

 • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler Özet; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 31 Temmuz 2019 'dur.
 • Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 • Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan “Sunucu Yazar” kutucuğunu işaretlenmelidir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

 

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.

 

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözel bildiri sunum süresi ve günü bildiri kabullerinden sonra anons edilecektir.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 • Sözel bildiri sahipleri en geç 16 Temmuz 2019 tarihine kadar sempozyum kaydını tamamlamış olmalıdır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden düzenleme kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.
 • Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 cm (en) X 90 cm (boy)  olacak şekilde baskı alınacaktır.
 • Posterlerin basılması ve poster panosuna asılması bildiri sahibinin sorumluluğundadır. Posterler sempozyum günü sabahtan daha önceden tanımlanan numaralara asılacak ve sempozyum süresinde asılı kalacaktır. Program ile ilgili bir değişiklik olur ise sempozyum öncesi bilgilendirme yapılacaktır.
 • Poster bildiri sahipleri en geç 31 Temmuz 2019 tarihine kadar sempozyum kaydını tamamlamış olmalıdır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden düzenleme kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.
 • Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İletişim

 

Sempozyum Yeri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Yasemin Şimşek
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova-İzmir, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
+90 (232) 464 88 31 (fax)
yasemin@dalyatur.com
http://www.dalyatur.com

powered by İzTim CMS